Đầu đo nhiệt độ kiểu K Tenmars TP-04

Nhà sản xuất: