Đầu dò nhiệt độ độ ẩm tương đối Delta Ohm HP3217.2R

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo nhiệt độ: -40… 100 ° C
  • Dải đo độ ẩm RH: 0… 100%
  • Độ phân giải: 0,1 ° C / 0,1% RH
  • Độ chính xác nhiệt độ: 1/3 DIN
  • Độ chính xác độ ẩm RH: ± 1.5% (0… 90% RH)

Made in Italy