Đầu dò nhiệt độ cho WBGT Delta Ohm TP3207

Nhà sản xuất:
  • Dải đo nhiệt độ: -40 ° C… + 100 ° C.
  • Độ chính xác: +/- 0,15 ° C
  • Thời gian đáp ứng 10”
  • Made in Italy