Đầu dò khí Delta OHM TP475A.0

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: -50 … + 250 ° C
  • Độ chính xác: ± 0,3 ° C
  • L = 230 mm, Ø = 4 mm; t 99 = 12 giây; 2 m cáp.