Đầu dò CO Delta Ohm HD320A2

Nhà sản xuất:
  • Made in Italy
  • Đo mức carbon monoxide
  • Dải đo 0 đến 500 ppm
  • Mô-đun SICRAM với dữ liệu hiệu chuẩn
  • Gắn vào đồng hồ bằng cáp dài 2m