Đầu dò bức xạ UVC Delta Ohm LP471UVC

Nhà sản xuất:

hụ kiện cho Máy đo bức xạ ảnh HD 2302.0
Phạm vi đo: 1,0 · 10 -3  đến 2.000 W / m²
Dải quang phổ: 220 đến 280nm
Cảm biến để kiểm soát đèn UV trong quá trình thanh trùng, khử trùng không khí và nước.