Đầu dò bức xạ UV-BC Delta OHM LP471UVBC

Nhà sản xuất:
  • Dải quang phổ 210… 355 nm
  • Đầu dò đo bức xạ UV-BC
  • Độ chính xác cao
  • Model: LP471UVBC