Đầu dò bức xạ Delta OHM LPUVA01 (dải quang phổ UVA 315 nm … 400 nm)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Độ nhạy điển hình: 2,6 μV / (μW / cm2)
  • Dải đo: 0-200 mW / cm2
  • Dải phổ điển hình: cực đại ở ≈360 nm và FWHM 60 nm
  • Độ không đảm bảo hiệu chuẩn: <6%

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT