Đầu dò bức xạ Delta Ohm LP471RAD

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đầu dò đo bức xạ để đo bức xạ trong dải quang phổ 400nm … 1050nm, bộ khuếch tán hiệu chỉnh cosin.

Dải quang phổ 400nm… 1050nm

Phạm vi đo: 1,0 · 10-³ W / m²… 2000 W / m².

Made in Italia

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT