Cân tiểu li điện tử 6000g Vogel 273008 Germany

Nhà sản xuất:

Cân tiểu li điện tử 6000g Vogel 273008 Germany

Tải trọng của cân: 6.000g

Độ chính xác/bước nhảy của cân: ±0.1 gam

Đường kính đĩa cân: 150 mm.

Kích thước của cân điện tử: 170 x 240 x 39 mm

Trọng lượng cân: 600 g