Camera nhiệt Laserliner 082.083A

Nhà sản xuất:
  • Phân tích trong các chế độ hình ảnh khác nhau:
  • Toàn màn hình: Hình ảnh hồng ngoại, camera
  • Ảnh trong ảnh: Hồng ngoại / ảnh trực quan
  • Hình ảnh kép: Chụp chéo hồng ngoại / camera