Camera đo thân nhiệt InfiRay HT600 (Độ chính xác 0,3 °C)

Nhà sản xuất:

Tên thương hiệu: InfiRay
Số mô hình: HT600
Độ phân giải: 640 × 512
Đo khoảng cách: 2 ~ 6 m
Sự chính xác: ± 0,3°C
Phạm vi đo: 0-60°C