Camera đo thân nhiệt InfiRay AT300 (Độ chính xác 0,3 °C)

Nhà sản xuất:

Tên thương hiệu: InfiRay
Số mô hình: AT 300
Độ phân giải: 384 * 288
Đo khoảng cách: 1-5m
Sự chính xác: ± 0,3°C
Phạm vi đo: 0-60°C