Camera đo thân nhiệt DT-870

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải hình ảnh nhiệt: 80 x 80
  • Phạm vi nhiệt độ sàng lọc: 32˚C đến 42˚C
  • Độ chính xác của phép đo: ± 0,5˚C
  • Độ nhạy nhiệt: <0,1˚C / 30˚C (80˚F) / 100mK
  • Tốc độ khung hình: 50Hz
  • Trường nhìn: 21˚ x 21˚