Cảm biến rung Fluke 3561 FC

Nhà sản xuất:
  • Cảm biến không dây, nhỏ gọn cho giải pháp giám sát từ xa có thể mở rộng
  • Cảnh báo dựa trên các ngưỡng thang đo Mức độ Rung động Tổng thể (FOVS) do người dùng xác định hoặc do Fluke xác định
  • Tốc độ chụp: Một điểm dữ liệu cứ sau 120 giây
  • Trực quan hóa dữ liệu với xu hướng phần mềm và vẽ đồ thị
  • Xem từ xa rung động ba trục trong thời gian thực và lịch sử, dữ liệu nhiệt độ bề mặt
Danh mục: