Bút thử điện áp Amprobe NCV-1040

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra điện áp qua cách điện dây
  • Xác định các đứt cáp trong dây, dây và hệ thống sét được kết nối nối tiếp
  • Xác định cực tính (đường so với trung tính) của các ổ cắm và cáp
  • Kiểm tra an toàn điện áp theo cách không tiếp xúc
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.