Bơm định lượng Blue White C-660P

Nhà sản xuất:

Bơm định lượng cơ hoành dạng màng sử dụng làm máy bơm hóa chất cho ngành công nghiệp hóa chất, bia, rượu, mỹ phẩm, sữa…

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.