Bộ nguồn xoay chiều lập trình BK precision XLN30052-GL

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra: 5-300 V
  • Dòng điện đầu ra: 0,02-5,2 A
  • Bảo vệ đầu ra: Phạm vi điều chỉnh OVP 5-315 V
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.