Bộ nguồn lập trình BK Precision 9131B

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra: 0-30 V
  • Đầu ra hiện tại: 0-6 A 
  • Công suất đầu ra: 375 W
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.