Bộ kiểm tra động cơ PEAKMETER PM5900

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến + 40 ° C
  • Độ cao hoạt động: 2000m