Bộ hiệu chuẩn dòng điện điện áp Extech 412355A

Nhà sản xuất:
  • Có thể áp dụng cho việc thiết lập và hiệu chuẩn các thiết bị xử lý như đầu dò, chỉ báo, bộ ghi và bộ điều khiển
  • Áp dụng cho việc sử dụng với xử lý sự cố, thiết kế sản phẩm và dịch vụ thực địa
  • Mô hình được nâng cấp hiện có màn hình LCD siêu lớn và bàn phím cảm ứng
  • Màn hình LCD hiển thị số đọc trong mA hoặc dưới dạng phần trăm (%) của dải từ 0 đến 24mA hoặc dưới dạng mV trong dải điện áp
  • Năm giá trị hiệu chuẩn được lưu trữ để hiệu chuẩn nhanh
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.