Bộ ghi dữ liệu Hioki HiCORDER MR8847A

Nhà sản xuất:
  • Hỗ trợ nhiều phép đo với tổng số 13 mô-đun plug-in
  • Tạo và ghi với một thiết bị duy nhất
  • Kiểm tra đầu vào điện áp cao 1000 V trực tiếp
Danh mục: