Bộ ghi dữ liệu di động 3 kênh Delta OHM DO9847

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ làm việc: -10 … + 50 ° C.
  • Nhiệt độ bảo quản: -25 … + 65 ° C.
  • Độ ẩm tương đối: 0 … 90% RH, không ngưng tụ.
Danh mục: