Bộ ghi dữ liệu cho trạm thời tiết Delta OHM HD33MT.4

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Bộ ghi này có nhiều đầu vào / đầu ra:
• 4 đầu vào tương tự có thể cấu hình độc lập
• 2 đầu vào tiếp điểm đếm không có điện áp
• Cổng SDI-12 “Master” tương thích

………………………………………….

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Danh mục: