Ampe kìm Testo 770-1: Đồng hồ kẹp AC/DC

4.300.000

Nhà sản xuất:
  • Cánh tay gọng đầy đủ có thể thu vào để linh hoạt tối đa
  • Tự động AC / DC
  • Màn hình hai dòng lớn

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Ampe kìm Testo 770 1 Đồng hồ kẹp ACDC
Ampe kìm Testo 770-1: Đồng hồ kẹp AC/DC

4.300.000