Ampe kìm Prova 2000/2003

Nhà sản xuất:
  • DC: 2500A, AC 2100
  • DC / AC: 600V
  • Đầu ra tương tự cho bộ ghi dữ liệu hoặc máy hiện sóng
  • Hàm đường kính 55 mm

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.