Ampe kìm PeakTech P1650

Nhà sản xuất:
  • Model: P1650
  • Các phép đo dòng điện xoay chiều AC RMS và dòng điện một chiều DC thực sự lên đến 400 A.
  • Màn hình LCD 4000 chữ số, biểu đồ thanh và đèn nền
  • Các phép đo điện áp RMS thực lên đến 600 V AC / DC
  • Đo điện trở, kiểm tra tính liên tục và kiểm tra diode
Danh mục: