Ampe kìm Kyoritsu 2210R True RMS 3000A

Nhà sản xuất:

• Phạm vi đọc rộng tới 3000A
• True RMS
• Chức năng MIN MAX
• Màn hình LCD đèn nền

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.