Ampe kìm HT9023 (Phân tích chất lượng điện có Wifi)

Nhà sản xuất:
  • DC, AC + DC TRMS hiện tại lên đến 1000A
  • Điện áp DC, AC + DC TRMS lên đến 1000V
  • Đo điện trở và thông mạch
  • Kiểm tra tần suất
Danh mục: