Ampe kìm HT3013 (AC/DC 400A Italia)

Nhà sản xuất:
  • Ampe kìm HT3013
  • Đo dòng AC/DC 400A
  • Đo điện áp AC/DC 600A
  • Đo điện trở, thông mạch
  • Đo tần số, diode, chu kỳ nhiệm vụ
  • Đo nhiệt độ với đầu dò kiểu K
Danh mục: