Ampe kìm HT HT100

Nhà sản xuất:
  • Gọng kìm mở
  • Đo dòng AC tối đa 200A
  • Hãng sản xuất HT-Instrusments Italia
  • Độ chính xác cao
Danh mục: