Ampe kìm Fluke 325 True-RMS Nhiệt độ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện AC: 40,00 A/400,0 A
  • Dòng điện DC: 40,00 A/400,0 A
  • Điện áp AC: 600,0 V
  • Điện áp AC: 600,0 V
  • Nhiệt độ tiếp xúc: -10,0°C đến 400,0°C
    (14,0°F đến 752,0°F)