Ampe kìm Extech MA3110 với kẹp Flex, True RMS AC 3000A

3.426.500

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo dòng là 600A và 3000A AC.
  • True RMS giúp đo chính xác hơn.
  • Đo điện áp AC (True RMS) và DC.
  • Tự động nhận thang đo.
Ampe kìm Extech MA3110
Ampe kìm Extech MA3110 với kẹp Flex, True RMS AC 3000A

3.426.500