Ampe kìm đo dòng rò Tenmars YF-8160

3.867.500

Nhà sản xuất:

‘-Màn hình hiển thị LCD.

– Dải đo:
Dòng điện AC: 0.01~100A
Điện áp AC: 0.1~600V’

Ampe kìm đo dòng rò Tenmars YF-8160

3.867.500