Ampe kìm đo công suất, sóng hài, dòng khỏi động HT9020

Nhà sản xuất:
  • Đường kính tối đa cho kẹp
  • TRMS Có
  • Phạm vi đo dòng điện 1000A
  • Đo đếm
  • Điện áp AC / DC 1000V
  • Dòng điện AC / DC AC + DC
Danh mục: