Ampe kìm dạng vòng HT F3000 3000A TRMS

  • Đo lường TRMS 
  • Dòng điện xoay chiều lên tới 3000A 
  • Hàm linh hoạt đường kính cao 
  • Tự động chạy 
  • Giữ dữ liệu 
  • Đèn nền 
  • Tự động tắt nguồn
Danh mục: