Ampe kìm Chauvin Arnoux F65

Nhà sản xuất:
  • Màn hình sáng, 10.000 phép đếm
  • Dòng điện: 30 μA đến 100 A AC
  • Độ phân giải: 10 μA
  • Bộ lọc chống sóng hài 50/60 Hz