Ampe kìm Chauvin Arnoux F605

Nhà sản xuất:
  • Đường kính kẹp: 60 mm
  • Hiện tại: 2.000 A AC / 3.000 A DC
  • Điện áp AC và DC lên tới 1.000 V