Ampe kìm Chauvin Arnoux F603

Nhà sản xuất:
  • Tự động tắt nguồn : Có
  • An toàn điện theo tiêu chuẩn IEC 61010: 1,000 V CAT IV – 1,000 V CAT III
  • Nguồn hoạt động : 4 x 1.5 V AA
  • Kích thước / Khối lượng: 111 x 296 x 41 mm / 640 g