Ampe kìm Chauvin Arnoux F407

Nhà sản xuất:
  • Hiện tại: 1.000 AAC / 1.500 ADC
  • Điện áp AC và DC lên tới 1.000 V
  • Giá trị công suất: W / VA / var, PF & DPF