Ampe kìm AC Smart Sensor ST823

  • Dải đo dòng AC: 60-600A (2% + 30)
  • Dải điện trở: 6-600kΩ (0.8% + 3)
  • Phạm vi điện dung: 10nF-60000μF (3.5% + 20)

 

 

Danh mục: