Ampe kìm AC/DC HT9025 ghi dữ liệu

Nhà sản xuất:
  • Công nghệ TRMS
  • Phạm vi đo dòng điện 1000A
  • Dòng điện AC / DC AC + DC
  • Điện áp AC / DC 1000VAC / 1500VDC
  • Dòng rò với đồng hồ kẹp tùy chọn Kìm bên ngoài
  • Đo tần số và ghi dữ liệu
  • Đo điện trở và đo liên tục với buzzer
Danh mục: