Ampe kìm AC/DC Hioki 3284

Nhà sản xuất:

Tính năng, đặc điểm

  • 200A, khẩu độ kẹp: 33 mm dia.
  • Inrush giá trị đỉnh dòng
  • Giá trị RMS của dạng sóng được điều chỉnh toàn sóng
  • Phân tích dạng sóng và hài hòa