Fluke 63

Nhiệt kế IR Fluke 63, máy đo nhiệt độ hồng ngoại -40°C to 535°C | TKTech

Nhiệt kế IR Fluke 63, máy đo nhiệt độ hồng ngoại -40°C to 535°C | TKTech

Nhiệt kế IR Fluke 63, máy đo nhiệt độ hồng ngoại -40°C to 535°C | TKTech

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *