Fluke 51 II

Máy đo nhiệt độ Fluke 51 II, nhiệt kế tự ghi 1 đầu vào Fluke 51-2

Máy đo nhiệt độ Fluke 51 II, nhiệt kế tự ghi 1 đầu vào Fluke 51-2

Máy đo nhiệt độ Fluke 51 II, nhiệt kế tự ghi 1 đầu vào Fluke 51-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *