Hioki 3441

Nhiệt kế tự ghi Hioki 3441: -100 độ C đến 1300 độ C

Nhiệt kế tự ghi Hioki 3441: -100 độ C đến 1300 độ C

Nhiệt kế tự ghi Hioki 3441: -100 độ C đến 1300 độ C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *