Ampe kìm Hioki CM4371: Đo AC/DC, True-Rms, nhiệt độ -25℃ tới 65℃

Ampe kìm Hioki CM4371: Đo AC/DC, True-Rms, nhiệt độ -25℃ tới 65℃

Ampe kìm Hioki CM4371: Đo AC/DC, True-Rms, nhiệt độ -25℃ tới 65℃

Ampe kìm Hioki CM4371: Đo AC/DC, True-Rms, nhiệt độ -25℃ tới 65℃

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *